Nasi Profesjonaliści

Firmę UHY ECA Advisory tworzy zespół profesjonalistów o wyjątkowych kompetencjach, którzy łączą uznane kwalifikacje w obszarze finansów, w tym członków ACCA, biegłych rewidentów wraz z zaawansowanymi kompetencjami w obszarze IT, w tym BI/Corporate Performance Management, programowanie PHP czy integracja danych za pomocą narzędzi ETL.

Przykładamy ogromną wagę do ciągłego doskonalenia się w obu obszarach. Wierzymy bowiem, że tylko wtedy możliwy jest rozwój profesjonalisty o profilu Digital Finance Controller, a posiadanie takich osób w zespole postrzegamy jako naszą kluczową przewagę konkurencyjną.

Bogate doświadczenie praktyczne oraz gruntowną wiedzę teoretyczną potwierdzają posiadane przez naszych konsultantów liczne certyfikaty.

Dr KRYSTIAN BARŁOŻEWSKI

PARTNER W DZIALE DORADZTWA BIZNESOWEGO

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Stopień naukowy z wyróżnieniem uzyskał w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczynał w wiodących firmach doradczych z tzw. „Wielkiej Czwórki”, gdzie przez kilka lat prowadził i uczestniczył w badaniach sprawozdań finansowych oraz audytach systemów kontroli wewnętrznej spółek notowanych w USA.

Dalsze doświadczenia zawodowe zdobywał w roli Dyrektora Finansowego w firmach produkcyjnych i usługowych oraz prowadząc i realizując projekty w zakresie modelowania finansowego, projektowania i budowy procesów finansowo–księgowych, systemów sprawozdawczości finansowej i raportowania zarządczego oraz wdrożeń systemów informatycznych m.in. w obszarze finansów, księgowości, controllingu, sprzedaży i zakupów w największych przedsiębiorstwach w Polsce.

Krystian posiada bogate doświadczenie zagraniczne, które zdobywał podczas staży zawodowych i naukowych w Rosji oraz w Niemczech. Jest biegłym rewidentem (nr w rejestrze: 12057), członkiem ACCA oraz posiada kwalifikacje Certified Internal Auditor. W Grupie UHY ECA jest odpowiedzialny za prowadzenie i nadzór nad projektami doradczymi w zakresie planowania, budżetowania i raportowania finansowego, optymalizacji i automatyzacji procesów zamknięcia miesiąca, wyceny przedsiębiorstw, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem. Obecnie jest również zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Skontaktuj się z nami